Anasayfa El Nakışları İğne Oyası

İğne Oyası Namaz Başörtüsü Modeli

 İğne Oyası Namaz Başörtüsü Modeli

İğne oyası iğne yardımıyla ipliğin düğümlenmesi sonucu yapılan bir iştir.

Çok eski bir geçmişi olan oyalar hemen hemen her bölgede yapılmakta ve bölgelere göre özellik taşımaktadır. İğne oyaları benzedikleri şekillere göre adlandırılır. Aynı örneğe ayrı bölgelerde değişik adlar verildiği de görülür.

Oya yapımında genellikle ipek iplikler kullanılır.

Desene göre, oya bittikten sonra çeşitli kolalarla sertleştirilip şekil verilir. En ince ve güzel oya pişmiş ipekten yapılır. Çok sağlamdır. İpeği kozadan alıp bükmek çok zaman aldığı bugün kuka, naylon iplik, çamaşır ipeği kullanılmaktadır.

İğne Oyası Yapılırken Dikkat Edilecek Noktalar

1. İpliğin pürüzsüz ve bükümsüz olması.

2. İlmik büyüklüklerinin aynı olması.

3. İlmiklerin belirgin olması.

4. Düğümlerin sıkı olması.

5.Oyanın kirlenmemesi için kolanın temiz olması.

Günümüzde kenarı oyalanmış namaz örtüleri mevlit, hatim duası gibi özel günlerde kullanılmaktadır.

Krep kumaşın ön kısmı esas motiflerle süslenir, iki yan kenarlara kirpiklerle daha ince bir oya yapılır.