Anasayfa Anlatımlı Örgüler Bebek Örgüleri El Örgüleri

Bal Peteği Örgü Modeli İle Çalışılan Bebek Yeleği

Bal Peteği Örgü Modeli İle Çalışılan Bebek Yeleği 

Kullanılan malzemeler : 1 yumak beyaz – 1 yumak mavi, bebe yünü – 3.5 numara şiş  –  6 adet düğme.

Şişinize 84 ilmek atınız ve 3 diş haraşo örgü örünüz.  3 diş hara

şo örüldükten  sonra hırkanın sağ tarafına, 1 adet,bebe iliği açılır. Diğer iliklerde 6 -7 cm arayla açılır.

Bebe İliği Yapımı : Kenardaki 8 ilmeklik patın üzerine açılır. Örgünün arka yüzünde ilk 4 ilmek örülür, şişe 1 ilmek dolanır, 2 ilmek birlikte örülür ( 1 ilmek eksiltilmiş oldu) diğer ilmekler örülür.Örgünün diğer yüzünü örerken, doladığınız ilmeği de örünüz.  Yaka için 6 diş haraşo olana kadar örgünüze devam ediniz

Haraşo Örgü: Örgünün, işin yüzünden ve tersinden aynı ilmekle, aynı şekilde örülmesiyle oluşur.Örgünün her iki yüzüde aynı görünümdedir. https://youtu.be/KfNtzUMNQjw

Sonra örgünün ön- kol – arka beden ayrımı yapılır. Ayrım yerlerindeki artırmaların arasındaki 2 ilmeği ters örünüz. Sadece artırmaların arasındaki 2 ilmek örgü boyunca ters olarak örülür.

1.sıra : 8 ilmek kenar – 8 ilmek düz  (sol ön beden) – 1 ilmek artır – 2 ilmek ters ör – 1 ilmek artır – 8 ilmek düz (kol) – 1 ilmek artır – 2 ilmek ters ör – 1 ilmek artır – 28 ilmek düz ör ( arka beden ) – 1 ilmek artır – 2 ilmek ters ör – 1 ilmek artır – 8 ilmek düz (kol) – 1 ilmek artır – 2 ilmek ters ör – 1 ilmek artır – 8 ilmek düz – (sağ ön beden ) – 8 ilmek kenar ayrımı yapılarak örülür.

 2.sıra : Örgünün arkasını 8 ilmek kenar bantlarını haraşo, diğer ilmekleri tersleri ters, düzleri düz olarak örünüz. 5 artırma oluşana kadar örgüyü bu şekilde örün.

5. artırmayı yapınca örgünün arka yüzünde ikinci renk geçişi yapılır.Renk geçişleri arka yüzde yapılacaktır.

NOT : Kenar bantları örgü boyunca mavi olarak örüleceği için kenarlarda iki ayrı mavi yün ipi ile örgüye devam edilecektir.

Sonraki sırada örgünün arka yüzünde; 8 ilmek kenar bantı örülür, mavi yün orda kalırken,beyaz renge geçilir.renk geçişlerinde arada boşluk oluşmaması için iplikleri kendi etrafında bir kez çevirip örgüye öyle devam edilir.

Diğer kenar bantı içinde ayrı bir mavi yün kullanılır. (ön yüzde 3 diş haraşo örgü oluşacak). Beyaz yün ile 4 sıra örülecektir.

Ön yüzde 3 diş haraşo örgü oluştuktan sonra tekrar mavi yün ile  düz örgüye geçilir. Haraşo örgülerinin arasında 5 artırma oluşunca bu kez mavi yün ile  2. bölümdeki haraşo örgü yapılır.

3. sıradaki haraşo örgü beyaz yün ile yapılacak.  Bu şekilde toplamda 20 artırma olunca kol evindeki ilmekler mavi  yün ile kapatılarak, bedendeki örgüye geçilir.

Kol evi ayrımı : Sol ön bedendeki 37 ilmeği örünüz. ( 2 ters örgünün birini ön bedene ekliyorum, diğerini kol evi için  ayırıyorum ) sonra şişteki 50 ilmeği kol evi için kapatıyorum.  Arka beden için  70 ilmek düz örülür. Diğer kol evi içinde şişteki 50 ilmek kapatılır, son olarak  sağ ön beden için kalan 37 ilmek düz  örülür. Kol evi ilmekleri kapatıldıktan sonra modelimiz için ilmek hesabı yapılır.

Modelimiz 6 ilmek ve katlarından  + 2 tamamlayıcı ilmekten oluşmakta .

Şişimizde kenar ilmek bantları hariç 128 ilmek bulunmakta. Modelimizin denk gelmesi için 3 ilmeğe ihtiyacımız var. Bu üç ilmeğide kol evi ayrımı yaptığımız yerlere ekleyerek tamamlayacağız. Bir kol evine 1 ilmek, diğerine 2 ilmek ilave yapacaz.

Yeleğin baştan sona anlatımlı yapım videosunu izleyebilirsiniz.

Örgünün kol evi ayrımından sonra arka yüzde ilmek ilavelerimizi yapıyoruz.

Sonra 5 sıra mavi ipimizle düz örgü örüyoruz. Kenar bantları haraşo olacak.

Modeli örgünün arka yüzünde kuruyoruz.

1. sıra arka yüz : 8 ilmek kenar bantından sonra, beyaz yün ile 2 düz ör, 3. ilmeği 5 sıra boyunca sök, ( 5 sıra 

yatay atkılı ip oluşacaktır.) hemen altındaki ilmeği sağ şişine geçir.Sol şiş ile örgünün arkasından yatay atkılı iplerin altından ve alttaki ilmeğin içinden şişini geçir ( şişin üstünde 5 yatay atkılı ip ile alttaki ilmeği, şişin içinden geçir.) ve ilmeği düz ör.

Sonra 5 ilmek düz ör, 6 ilmeği aynı şekilde 5 sıra sök,ve ör, model bu şekilde sıranın sonuna kadar devam eder, sıranın sonunda 2 ilmek düz kalır.

2. sıra ön yüz : Bütün ilmekler düz örülür. 5 sıra düz örgüden sonra tekrar model mavi ip ile kurulur.

Bu sefer sökeceğimiz ilmeğimiz bir önceki sırada yapmış olduğumuz 5 düz ilmeğin ortasına denk getiriyoruz.

8 ilmek kenar bant örülür, sonra 5 ilmek düz örülür, 6. ilmek 5 sıra sökülür, ilmekler toplanıp düz örülür. tekrar 5 düz örülür ve 6. ilmek sökülüp örülür. Sırayı bu şekilde örüyoruz.

Modelimizi bir mavi bir beyaz  yün ile 18 cm olacak şekilde ördükten sonra etek ucu için mavi yün ile 2 cm haraşo örgü örüp tüm ilmeklerimizi kapatıyoruz. Düğmelerimizi iliklerimizin karşısına denk gelen yere dikip yeleğimizi tamamlıyoruz.